Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Aktualności z czwartej edycji „Rodziny na PLUS”

  • Opublikowane: 2020-08-31 13:15:20
  • Autor: Sabina Pełkowska, specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
Uczestnicy IV edycji projektu odbyli kolejne z cyklu warsztatów w ramach projektu” Rodzina na Plus”.
W miesiącach od maja do czerwca beneficjenci  realizowali warsztaty zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym, które miały na celu rozwijanie własnych kompetencji z zakresu doskonalenia umiejętności konstruktywnego zarządzania czasem, oszczędzania w tym sposobów oszczędzania a także planowania wydatków sezonowych. Natomiast w okresie od czerwca do sierpnia uczestnicy realizowali Warsztaty pt.” Szkoła dla rodziców”.
Zajęcia miały na celu pogłębić samoświadomość i refleksje na temat skuteczności określonych metod wychowawczych a także wzmocnić umiejętności z zakresu budowania pozytywnych relacji
z dziećmi. Ponadto przez cały okres trwania projektu uczestnicy korzystają ze wsparcia asystenta rodziny a także indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego. 
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Aktualności z „Rodziny na plus”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook