Logo: GOPS Lubawa

Rodzina na PLUS

Realizacja III edycji projektu „Rodzina na PLUS”

 • Opublikowane: 2019-07-30 12:36:11
 • drukuj
Od miesiąca marca 2019r. trwa kolejna edycja projektu systemowego „Rodzina na PLUS”. 
czytaj dalej

Kolejna edycja projektu „Rodzina na PLUS”

 • Opublikowane: 2019-03-22 10:59:26
 • Autor: Lidia Tuszyńska, Inspektor
 • drukuj
W miesiącu marcu 2019r. rozpoczęła się III edycja projektu systemowego „Rodzina na PLUS”. W dziesięciomiesięcznej edycji projektu bierze udział osiem rodzin.
Każda z rodzin została objęta wsparciem asystenta rodziny. W całym okresie trwania projektu uczestnicy skorzystają z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego.  W okresie marzec – czerwiec wezmą udział w „Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych”, które mają na celu m.in. rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacja trudnych i konfliktowych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz budowanie wiary we własne możliwości. Następnie, w trakcie trwania edycji zaplanowano warsztaty zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym, warsztaty Szkoła dla rodziców, warsztaty aktywności lokalnej oraz inicjatywę lokalną.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Kolejna edycja projektu „Rodzina na PLUS”

Co nowego w projekcie „Rodzina na PLUS”?

 • Opublikowane: 2018-12-20 13:38:42
 • drukuj
Warsztaty „szkoła dla rodziców” – to kolejny cykl zajęć w ramach projektu, który odbył się  w okresie od października do grudnia.
czytaj dalej

Aktualności z drugiej edycji „Rodziny na PLUS”

 • Opublikowane: 2018-09-25 12:01:07
 • drukuj
W okresie od sierpnia do września uczestnicy projektu wzięli udział w „Warsztatach  zarządzania czasem i budżetem domowym”.
czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu „Rodzina na PLUS”

 • Opublikowane: 2018-07-03 09:47:40
 • drukuj
W czwartek 21 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizację I edycji projektu „Rodzina na PLUS”. Projekt realizowany był w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie.
czytaj dalej

Aktualności z „Rodziny na PLUS”

 • Opublikowane: 2018-05-21 14:37:40
 • drukuj
W kwietniu 2018r. uczestnicy I edycji „Rodzina na PLUS” zakończyli swój udział w projekcie. Wsparciem zostało objętych 8 rodzin, które uczestniczyły w warsztatach grupowych oraz skorzystały z poradnictwa psychologicznego i prawnego. W trakcie 10-miesięcznego okresu zrealizowano: warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym, warsztaty „szkoła dla rodziców”, warsztaty aktywności lokalnej. Ponadto każda rodzina otrzymała wsparcie asystenta rodziny.
czytaj dalej

Podsumowanie roku w projekcie „Rodzina na PLUS”

 • Opublikowane: 2018-01-03 13:16:00
 • drukuj
Od lipca do grudnia 2017r. w I edycji projektu "Rodzina na PLUS" realizowanych było wiele działań zgodnych z harmonogramem projektu. 
czytaj dalej

Projekt „Rodzina na PLUS” w realizacji

 • Opublikowane: 2017-08-23 12:27:51
 • drukuj
W miesiącu lipcu rozpoczęła się  I edycja projektu "Rodzina na PLUS" realizowanego w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej

Kolejne środki z Unii Europejskiej dla gminy Lubawa

 • Opublikowane: 2017-03-29 15:14:54
 • drukuj
W dniu 27.03.2017r. gmina Lubawa reprezentowana przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Adama Roznerskiego oraz skarbnika gminy Annę Jędrychowską podpisała umowę z samorządem województwa warmińsko - mazurskiego reprezentowanym przez wicemarszałka Wiolettę Śląską‑Zyśk oraz członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwię Jaskulską na realizację projektu dofinasowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej


Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

24.10.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
25.10.2019r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
do góry