Logo: GOPS Lubawa

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

 • Opublikowane: 2020-04-01 12:13:06
 • drukuj

Deklaracja dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej gopslubawa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gopslubawa.pl.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa gopslubawa.pl jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020r.>
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2020r.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony gopslubawa.pl – 2017-03-03
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie gopslubawa.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 1. Pod adresem https://gopslubawa.pl/PL/3186/Kontakt/ dostępne są:
  • Dane teleadresowe siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
  • Informacje o dostępności architektonicznej
  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 2. Zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej należy do informatyka Ośrodka, Sebastiana Zielińskiego na adres e-mail
 3. Brak dostępności cyfrowej należy zgłaszać pod numerem telefonu 89 645 54 59
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej gopslubawa.pl była na poziomie WCAG 2.1.
czytaj dalej


Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook