Logo: GOPS Lubawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

  • Opublikowane: 2017-03-28 14:19:25
  • Autor: Dominika Domeracka, sekretarka
  • drukuj
Fijewo 73,  14 - 260 Lubawa
Tel./Fax: /89/ 645 54 39
kontakt e-mail
 
Adam Roznerski - kierownik
Agnieszka Miesikowska - zastępca kierownika

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH
 
Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych /Punkt Obsługi Klienta/
tel. (89) 645 54 31

Małgorzata Gros - podinspektor
Martina Maliszewska - referent 
 
Zespół ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej i wspierania rodziny /pokój nr 17/
tel. (89) 645 54 53
 
Agnieszka Zabłotna - inspektor

Zespół ds. Programu Rodzina 500 Plus /Punkt Obsługi Klienta/
tel. (89) 645 54 33
tel. (89) 645 54 30
 
Anna Żuralska - podinspektor
Lucyna Zielińska - podinspektor
Emilia Zastawna - pomoc administracyjna
 
DZIAŁ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
 
Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej /pokój nr 16, pokój nr 17/
tel. (89) 645 54 53
tel. (89) 645 54 55
 
Elżbieta Czarnecka - starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Krajewska - starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Sedlewska - specjalista pracy socjalnej
Patrycja Klimek - pracownik socjalny
Natalia Maliszewska - pracownik socjalny
Sabina Pełkowska - pracownik socjalny
 
Zespół ds. asysty rodzinnej /część piwniczna pokój nr 3, pokój nr 16 /
tel. 89 645 54 34
 
Małgorzata Tomaszewska - asystent rodziny
Joanna Cichocka - młodszy asystent rodziny
 
Zespół ds. programów i projektów społecznych /część piwniczna, pokój nr 3/
tel. (89) 645 54 34
tel. (89) 645 54 35
 
Brygida Jęczewska - starszy specjalista pracy socjalnej
Lidia Tuszyńska - inspektor
Wioleta Hermann - pracownik socjalny 
Edyta Licznerska - pomoc administracyjna
 
DZIAŁ ORGANIZACYJNY /pokój nr 18/
tel. (89) 645 54 39
tel. (89) 645 54 62
tel. (89) 645 54 64
tel. (89) 645 54 59

Edyta Ochocka - główny specjalista
Magdalena Sontowska-Pałasz - inspektor
Dominika Domeracka - sekretarka 
Ewa Pielenc - pomoc administracyjna
Sebastian Zieliński - informatyk
Anna Szczepańska - radca prawny
 
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY  /pokój nr 26/
tel. (89) 645 54 63
tel. (89) 645 54 48
 
Sylwia Kierebińska - w.z. głównego księgowego
Marcin Deka - podinspektor
Łukasz Chorągiewski - referent
Natalia Józefowicz - referent
Paulina Rynkowska - pomoc administracyjna ds. finansowo - księgowych
 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Edyta Ochocka, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
  • Poczta elektroniczna: e-mail
  • Telefon: 89 645 54 64


Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry