Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Ekonomia społeczna bez tajemnic

  • Opublikowane: 2018-03-29 13:20:45
  • Autor: Brygida Jęczewska, koordynator projektu
  • drukuj
W miesiącu marcu uczestnicy I edycji projektu „Aktywna przyszłość” wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych w ramach  „Warsztatów wyjazdowych ekonomii społecznej”, w których mieli możliwość poznania specyfiki funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz odwiedzenia wsi tematycznych.
W ramach warsztatów uczestnicy odwiedzili trzy spółdzielnie socjalne funkcjonujące w Elblągu: „Idea”, „Eko wymiatacze” i „Zdrowa żywność”, których przedstawiciele opowiedzieli o specyfice ich działalności.
Wsie tematyczne czyli „Miejsca z duszą” które znalazły się w programie „Warsztatów wyjazdowych ekonomii społecznej”  to  „Sąpy - Babia Dolina” oraz  „Łęcze - Wioska Wiatru i Podcieni”.
Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii społecznej oraz promowanie zakładania spółdzielni socjalnych jako alternatywnej formy aktywizacji zawodowej.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

50Galeria zdjęć: Ekonomia społeczna bez tajemnic

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry