Logo: GOPS Lubawa

Aktywna Przyszłość

Fundusze z Unii Europejskiej dla gminy Lubawa

  • Opublikowane: 2017-03-14 15:36:10
  • Autor: Brygida Jęczewska, specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
W dniu 23.02.017r. gmina Lubawa reprezentowana przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Adama Roznerskiego oraz skarbnika gminy Annę Jędrychowską podpisała umowę z samorządem województwa warmińsko - mazurskiego reprezentowanym przez marszałka Gustaw Marka Brzezina oraz wicemarszałka Wiolettę Śląską-Zyśk  na realizację projektu dofinasowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem projektu „Aktywna przeszłość” jest aktywizacja i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych u mieszkańców gminy Lubawa zagrożonych ubóstwa lub wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa, którego działania ukierunkowane będą  na reintegrację społeczno-zawodową. Projekt zakłada realizację sześciu rocznych Edycji KIS w których każdorazowo udział weźmie 12 uczestników.W ramach projektu dla uczestników zaplanowane zostały takie formy wsparcia jak: warsztaty aktywizacji zawodowej, rozwoju umiejętności społecznych, obsługi komputera, zarządzania czasem  oraz spotkania z psychologiem i trenerem pracy. Ponadto uczestnicy wezmą udział w wyjazdowych warsztatach ekonomii społecznej oraz kursach zawodowych dobranych do ich indywidualnych predyspozycji.Projekt realizowany będzie w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie od czerwca 2017r. do połowy 2021 roku. Kwota pozyskanego dofinansowania na realizację projektu to 777.840,00 zł.
 
Więcej informacji na stronie: www.warmia.mazury.pl
 
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Fundusze z Unii Europejskiej dla Gminy Lubawa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry