Logo: GOPS Lubawa

NABÓR WNIOSKÓW - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

  • Opublikowane: 2023-08-28 14:50:23
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Wiejska Lubawa planuje przystąpić do w/w Programu, w związku z tym osoby zainteresowane przyznaniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej zamieszczonej w załączniku oraz karta zakresu czynności asystenta i dostarczenie jej do godz. 11:00 w dniu 11 września 2023 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa (Fijewo 73,14-260 Lubawa). Do karty należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
Wszelkie informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa lub pod numerami telefonu (0-89) 645-54-53/(0-89) 645-54-55.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także na prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.
Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubawa wymagających wsparcia w formie asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym:
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu  niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Usługi Asystenta polegać mają w szczególności na:
  • pomocy w wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
 
Załączniki do pobrania:
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook