Logo: GOPS Lubawa

Punkt Pomocy Rodzinie - Maj

 • Opublikowane: 2021-04-26 11:31:41
 • drukuj

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

 • Opublikowane: 2021-04-21 09:57:15
 • drukuj
Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ + 48 222 309 900 
czytaj dalej

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • Opublikowane: 2021-04-16 11:38:17
 • drukuj
W dniach 19-21.04.2021r. odbędzie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dostaw do poszczególnych miejscowości wraz z wykazem godzin i miejsc odbioru. Żywność dystrybuowana będzie przez Wojska Obrony Terytorialnej.
 
czytaj dalej

Punkt Pomocy Rodzinie - Kwiecień

 • Opublikowane: 2021-04-01 14:13:17
 • drukuj

Życzenia Wielkanocne

 • Opublikowane: 2021-03-31 14:29:08
 • drukuj

Komunikat dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+)

 • Opublikowane: 2021-03-23 09:54:11
 • drukuj
KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 • Opublikowane: 2021-03-18 11:27:54
 • Autor: Emilia Gramann, sekretarka
 • drukuj
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Celem NSP 2021 jest:
 • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
 • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;
 • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
 • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).
Jak będzie przeprowadzony?
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem. W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.
Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?
 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
Masz pytania? Skontaktuj się:
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).  
 • wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
 • wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza 
Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl

Internetowy Jarmark Wielkanocny

 • Opublikowane: 2021-03-16 12:52:12
Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska ogłasza Internetowy Jarmark Wielknocny. 
czytaj dalej

Zaproszenie do konsultacji - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2021–2023

 • Opublikowane: 2021-03-12 13:17:49
 • drukuj
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że zakończyły się prace nad opracowaniem projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2021-2023 jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy Lubawa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program zakłada pomoc rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji.
czytaj dalej

Wielkanocna zbiórka żywności

 • Opublikowane: 2021-03-08 11:01:01
 • drukuj
Sytuacja epidemiologiczna w kraju i naszym regionie nie napawa optymizmem na podejmowanie działań pomocowych. Niestety objęcie naszego województwa czarną strefą z powodu nasilania się zakażeń Covid uniemożliwia przeprowadzenie zbiórki w tradycyjnej formie.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 53


Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

11.05.2021r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
14.05.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
25.05.2021r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
do góry
Wtyczka Facebook