Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Fijewo 73,  14 – 260 Lubawa
Tel./Fax: /89/ 645 54 39
e-mail: sekretariat@gopslubawa.pl

Adam Roznerski – kierownik
Agnieszka Miesikowska – zastępca kierownika


DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych /pokój nr 16/
Zespół ds. Programu Rodzina 500 Plus /pokój nr 16/
tel. (89) 645 54 31
tel. (89) 645 54 50

Iwona Roznerska - inspektor
Lidia Tuszyńska
– inspektor
Małgorzata Gros – podinspektor


Zespół ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej i wspierania rodziny /pokój nr 17/
Zespół ds. Programu Rodzina 500 Plus /pokój nr 17/
tel. (89) 645 54 33

Agnieszka Zabłotna – inspektor
Anna Żuralska – podinspektor

 

DZIAŁ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI

Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej /część piwniczna, pokój nr 3/
tel. (89) 645 54 53
tel. (89) 645 54 55

Elżbieta Czarnecka – starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Krajewska – starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Sedlewska – specjalista pracy socjalnej
Iwona Warmińska – specjalista pracy socjalnej
Sylwia Ismer – pracownik socjalny

Katarzyna Piątek – psycholog  /budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa/
tel. 89 648 65 95

Zespół ds. asysty rodzinnej /budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa/
tel.89 645 31 31

 Małgorzata Tomaszewska – młodszy asystent rodziny

Zespół ds. programów i projektów społecznych /budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa/
tel. (89) 645 31 31
tel. (89) 645 30 30

Monika Empel – inspektor
Karolina Czyżewska – konsultant
Brygida Jęczewska – specjalista pracy socjalnej

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY /pokój nr 18/
tel. (89) 645 54 39
tel. (89) 645 54 62
tel. (89) 645 54 59

Edyta Ochocka – główny specjalista
Magdalena Sontowska-Pałasz -
podinspektor
Dominika Frost –
referent
Sebastian Zieliński –
informatyk
Anna Szczepańska - radca prawny

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY  /część piwniczna, pokój nr 4 /
tel. (89) 645 54 63
tel. (89) 645 54 48

Katarzyna Kaźmierska - główny księgowy
Sylwia Kierebińska – podinspektor
Marzena Neumann
– inspektor
Mateusz Nowicki – referent