Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Fijewo 73,  14 – 260 Lubawa
Tel./Fax: /89/ 645 54 39
e-mail: sekretariat@gopslubawa.pl

Adam Roznerski – kierownik
Agnieszka Miesikowska – zastępca kierownika


DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I ZESPOŁU DS. ASYSTY RODZINNEJ /część piwniczna; pokój nr 3/
tel. (89) 645 54 53
tel. (89) 645 54 55

Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej

Elżbieta Czarnecka – specjalista pracy socjalnej
Anna Krajewska – specjalista pracy socjalnej
Anna Sedlewska – pracownik socjalny
Beata Kaczmarek-Jastrzębska – pracownik socjalny
Iwona Warmińska – pracownik socjalny
Sylwia Ismer – pracownik socjalny

Katarzyna Piątek – psycholog  /Budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa/
tel. 89 648 65 95

Sekcja Administracyjna (tel.89 645 54 33)

Agnieszka Zabłotna - podinspektor
Anna Żuralska -  podinspektor

Zespół ds. asysty rodzinnej (tel.89 645 31 31)

Anna Grzegrzółka - młodszy asystent rodziny
Małgorzata Tomaszewska-   młodszy asystent rodziny


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH /pokój nr 16/
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe
tel. (89) 645 54 31

Lidia Tuszyńska – poinspektor
Małgorzata Gros
- podinspektor
Iwona Jabłońska - pomoc administracyjna

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY /pokój nr 17/
tel. (89) 645 54 39
tel. (89) 645 54 59
tel. (89) 645 54 64

Edyta Ochocka – główny specjalista – płace
Katarzyna Jaskulska – pomoc administracyjna
Lucyna Zielińska
- podinspektor- sekretariat
Sebastian Zieliński –
informatyk
Anna Szczepańska - radca prawny

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY / część piwniczna, pokój nr 4 /
tel. (89) 645 54 63
tel. (89) 645 54 48

Katarzyna Kaźmierska - główny księgowy
Karolina Laskowska –
podinspektor
Marzena Neumann – podinspektor
Anna Rzeźnikiewicz – podinspektor
Sylwia Marchlewska – pomoc administracyjna ds. finansowo – księgowych

 

DZIAŁ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW /Budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa
tel. (89) 645 30 30
tel. (89) 645 31 31

Karolina Czyżewska – konsultant
Brygida Jęczewska-Koziorzemska – pracownik socjalny
Agata Rolka – konsultant