Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Fijewo 73,  14 – 260 Lubawa
Tel./Fax: /89/ 645 54 39
e-mail: sekretariat@gopslubawa.pl

Adam Roznerski – kierownik
Agnieszka Miesikowska – zastępca kierownika


DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych /pokój nr 16/
tel. (89) 645 54 31
tel. (89) 645 54 50

Lidia Tuszyńska – podinspektor
Małgorzata Gros – podinspektor
Iwona Jabłońska – pomoc administracyjna

Zespół ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej i wspierania rodziny /pokój nr 19/
tel. (89) 645 54 33

Agnieszka Zabłotna – podinspektor
Anna Żuralska – podinspektor

 

DZIAŁ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI

Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej /część piwniczna, pokój nr 3/
tel. (89) 645 54 53
tel. (89) 645 54 55

Elżbieta Czarnecka – starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Krajewska – starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Sedlewska – pracownik socjalny
Beata Kaczmarek-Jastrzębska – pracownik socjalny
Iwona Warmińska – pracownik socjalny
Sylwia Ismer – pracownik socjalny

Katarzyna Piątek – psycholog  /budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa/
tel. 89 648 65 95

Zespół ds. asysty rodzinnej /budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa/
tel.89 645 31 31

Anna Grzegrzółka - asystent rodziny

Zespół ds. programów i projektów społecznych /budynek przy ul. 19-go stycznia 25 14-260 Lubawa/
tel. (89) 645 31 31
tel. (89) 645 30 30

Monika Empel – podinspektor
Karolina Czyżewska – konsultant
Brygida Jęczewska-Koziorzemska – specjalista pracy socjalnej

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY /pokój nr 17/
tel. (89) 645 54 39
tel. (89) 645 54 59
tel. (89) 645 54 64

Edyta Ochocka – główny specjalista
Katarzyna Jaskulska – podinspektor
Lucyna Zielińska
- podinspektor
Sebastian Zieliński –
informatyk
Anna Szczepańska - radca prawny

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY  /część piwniczna, pokój nr 4 /
tel. (89) 645 54 63
tel. (89) 645 54 48

Katarzyna Kaźmierska - główny księgowy
Karolina Laskowska –
podinspektor
Marzena Neumann – podinspektor
Anna Rzeźnikiewicz – podinspektor
Sylwia Marchlewska – pomoc administracyjna