Aktualności

Realizacja III edycji projektu „Rodzina na PLUS”

  • Opublikowane: 2019-07-30 12:36:11
  • Autor: Lidia Tuszyńska, inspektor
Od miesiąca marca 2019r. trwa kolejna edycja projektu „Rodzina na PLUS”. 
Uczestnicy projektu w dalszym ciągu korzystają ze wsparcia w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. W okresie III 2019 – V 2019 uczestnicy projektu brali udział w warsztatach rozwoju umiejętności społecznych, natomiast w okresie VI 2019 – VII  2019  uczestniczyli w warsztatach zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym. Warsztaty miały na celu m.in.: rozwijanie kompetencji w zakresie planowania wydatków stałych i okresowych, prowadzenia budżetu domowego, a także oszczędzania i tworzenia planów finansowych. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali również sztukę dobrej organizacji czasu pracy oraz doskonalili umiejętności zarządzania czasem. Od sierpnia osoby biorące udział w projekcie wezmą udział w cyklu warsztatów „Szkoła dla rodziców”.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Realizacja III edycji projektu „Rodzina na PLUS”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook