Aktualności

Trener pracy - indywidualne wsparcie w projekcie "Aktywna przyszłość"

  • Opublikowane: 2017-11-09 11:32:15
  • Autor: Brygida Jęczewska, Koordynator projektu
W miesiącu październiku zakończyły się „Warsztaty aktywizacji zawodowej”, które były kolejny etapem wsparcia zaplanowanego dla uczestników/czek Klubu Integracji Społecznej. 
Przez kolejne dwa miesiące, tj. od listopada do grudnia, uczestnicy/czki I edycji projektu „Aktywna przyszłość” korzystać będą z indywidualnych spotkań z Trenerem pracy.
W ramach w/w wsparcia przewidzianych  jest 6 dwugodzinnych spotkań dla każdej z osób realizującej program reintegracji społeczno-zawodowej. Praca z Trenerem ukierunkowana będzie na  rozpoznanie potrzeb i możliwości zawodowych uczestników projektu, wybór kursu zawodowego, który zrealizowany zostanie w ramach projektu oraz ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla każdej z osób.
Po za spotkaniami z Trenerem pracy uczestnicy projektu korzystają w dalszym ciągu z wsparcia psychologa, który pracuje indywidualnie z w/w od czerwca 2017r.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Trener pracy - indywidualne wsparcie w projekcie "Aktywna przyszłość"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry