Koła Gospodyń Wiejskich

Seniorzy w Częstochowie

  • Opublikowane: 2017-11-08 10:03:36
  • Autor: Monika Empel, inspektor
W październiku członkowie gminnych Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Aktywnych wzięli udział w dwudniowym wyjeździe integracyjnym do Częstochowy.
Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili Park Miniatur Sakralnych – Złota Góra. Na terenie Parku obejrzeli najpiękniejsze bazyliki i świątynie z całego świata oraz największą na świecie statuę Jana Pawła II, która zrobiła na wszystkich niesamowite wrażenie. Później mieli okazję wziąć udział w nabożeństwach i mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej.
Drugiego dnia seniorzy zwiedzili najważniejsze miejsca Sanktuarium na Jasnej Górze, w tym m.in. Skarbiec, Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej i Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Ponadto udali się do obiektów Muzeum Częstochowskiego, gdzie zwiedzili Zagrodę Włościańską, Pawilon wystawowy oraz poznali historię górnictwa w Muzeum Górnictwa i Rud Żelaza. 
 
Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji działań zaplanowanych w „Programie działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2017–2020”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23Galeria zdjęć: Seniorzy w Częstochowie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry