Aktywna Przyszłość

Na szlaku ekonomii społecznej - warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Aktywna przyszłość”

  • Opublikowane: 2018-10-29 14:35:18
  • Autor: Brygida Jęczewska, koordynator projektu
W dniu 26 października odbyły się kolejne „Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej” w ramach projektu „Aktywna przyszłość”.
Pierwszym punktem wizyty studyjnej było spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Braniewskiego Instytutu Rozwoju”,  które jest założycielem kawiarni „Santos Cafe”.
W trakcie spotkania Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką przedsiębiorstwa społecznego, etapami jego powstawania oraz mieli możliwość skosztowania produktów jakie znajdują się w menu kawiarni.
Z Braniewa grupa udała się do wioski tematycznej Sąpy „Babia Dolina” w gminie Młynary, która jest przykładem oddolnych inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej mieszkańców obszarów wiejskich.
W trakcie pobytu w Sąpach uczestników ugościł gospodarz „Ziołowego Dzbanka”, który przedstawił im ofertę warsztatową prowadzonej przez siebie zagrody tematycznej, wizję dalszego jej rozwoju oraz zaprosił ich do udziału w warsztatach lepienia z gliny.
Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii społecznej oraz przybliżenie im specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wsi tematycznych.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

26Galeria zdjęć: Na szlaku ekonomii społecznej - warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Aktywna przyszłość”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

29.08.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
do góry