Aktywna Przyszłość

Aktywnie w „Aktywnej Przyszłości”

  • Opublikowane: 2018-02-01 13:21:47
Nowy rok zaczął się bardzo aktywnie dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”. Uczestnicy I edycji projektu rozpoczęli swój udział w „Warsztatach podstawy obsługi komputera”, których celem jest podniesienie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz przeciwdziałanie e-wykluczeniu.
Równolegle od stycznia ruszyła II edycja projektu w ramach której do projektu skierowanych zostało kolejnych 12 uczestników. W/w osoby zgodnie z harmonogramem projektu od stycznia rozpoczęły swój udział w 60-cio godzinnym cyklu „Warsztatów rozwoju umiejętności społecznych” zaplanowanych do realizacji w miesiącach styczeń- marzec 2018r. Warsztaty mają na celu między innymi rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz budowanie wiary we własne możliwości.
Uczestnicy obu edycji po za wymienionymi formami wsparcia objęci są również  indywidualnym  wsparciem  w formie poradnictwa psychologicznego.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Aktywnie w „Aktywnej Przyszłości”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

29.08.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
do góry