Aktywna Przyszłość

Podsumowanie roku w projekcie „Aktywna przyszłość”

  • Opublikowane: 2018-01-03 13:00:16
  • Autor: Martyna Kalicka, asystent w projekcie
W miesiącu październiku 2017r. dla uczestników I edycji projektu „Aktywna przyszłość” zakończyła się realizacja 32 godzinnych „Warsztatów aktywizacji zawodowej” które miały na celu m.in. zwiększenie wiedzy i stopnia świadomości na temat rynku pracy, rozwijanie umiejętności autoprezentacji i komunikacji oraz zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
W okresie od listopada do grudnia 2017r. uczestnicy byli objęci indywidualnym wsparciem trenera pracy w ramach którego rozpoznawali swoje potrzeby i możliwości związane z przyszłym zatrudnieniem. Rezultatem 6 godzin indywidualnych spotkań z Trenerem pracy jest ułożony dla każdego z uczestników Indywidualny Planu Działania, który pozwolił m.in. na wybranie kursu zawodowego realizowanego jako zwieńczenie 12-sto miesięcznego udziału w I edycji projektu „Aktywna przyszłość”. Realizacja wybranych przez uczestników kursów zawodowych zaplanowana jest na okres  IV-V 2018r.  
W styczniu 2018r. rozpoczyna się II z VI zaplanowanych edycji projektu „Aktywna przyszłość”, do której w miesiącu grudniu 2017r. zrekrutowanych zostało kolejnych 12 uczestników. Beneficjenci II edycji zaczną swoją przygodę z projektem od indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów rozwoju umiejętności społecznych.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Podsumowanie roku w projekcie „Aktywna przyszłość”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

29.08.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
do góry