Forum Aktywnych Kobiet w Gminie Lubawa

  • Opublikowane: 2017-03-29 14:45:43
  • Autor: Monika Empel, inspektor
W dniach 16 - 17 lutego 2017r. odbyło się Forum Aktywnych Kobiet zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich. Było to wydarzenie społeczne o charakterze integracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet na obszarach wiejskich, w którym udział wzięło około  200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, w tym: ochotniczych straży pożarnych oraz sołtyski, radne i liderki społeczne.
To dwudniowe przedsięwzięcie zorganizowano w ramach pracy socjalnej – realizowanej metodą pracy środowiskowej, polegającej na organizowaniu społeczności lokalnej. Wydarzenie było okazją do promowania postaw kobiet aktywnych, otwartych i zaangażowanych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego. Podczas pierwszego dnia, panie brały udział w warsztatach pieczenia chleba i wyrobu domowego smalcu zorganizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie oraz warsztatach wypieku domowych wyrobów cukierniczych, które odbyły się w Klubach Seniora w Byszwałdzie, Łążynie Rakowicach, Złotowie, Klubie Seniora i Klubie Aktywnych w Gutowie oraz w Kołach Gospodyń Wiejskich w Kazanicach, Łążku, Rożentalu i Rumienicy. 
 
Drugiego dnia Forum odbywało się w Hotelu Copernicus w Targowisku. Podczas konferencji zaprezentowana została działalność kobiet w gminie Lubawa w różnych sferach aktywności, w tym działalności społecznej i artystycznej. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać pokazy tańca ze światłem w wykonaniu Grupy Teatralnej ze Świetlicy Środowiskowej w Sampławie, obejrzeć prezentację nt. działalności kobiet w gminie Lubawa i posłuchać występów wokalnych Jagody Dymczyk, uczennicy III klasy Gimnazjum w Prątnicy oraz zespołu „Rakowianki” działającego w Klubie Seniora w Rakowicach. Ponadto ks. dr Marcin Staniszewski - dziekan dekanatu lubawskiego, w ramach prelekcji przybliżył uczestnikom Forum kwestię godności kobiet. 
 
Podczas konferencji zaprezentowano również film podsumowujący działania w gminie Lubawa w 2016r. i wręczono wszystkim uczestnikom publikację pt. „Gmina Lubawa – z pasją dla rozwoju” oraz upominki wykonane przez dzieci z gminnych świetlic środowiskowych. Po części oficjalnej uczestnicy Forum skosztowali domowych wypieków i wyrobów, wykonanych podczas warsztatów w kołach gospodyń wiejskich i klubach seniora oraz wzięli udział w animacjach o charakterze integracyjno – muzycznym. Dodatkową atrakcją Forum była fotobudka oraz wystawa fotografii „Aktywna Baba w Gminie Lubawa”, przedstawiająca aktywność społeczną kobiet w naszej gminie. 
 
Forum było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów na temat aktywności i integracji społecznej mieszkańców oraz kształtowania warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego. Warto dodać, że idea organizacji Forum spotkała się z pozytywnym przyjęciem jego uczestników i będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25Galeria zdjęć: Forum Aktywnych Kobiet w Gminie Lubawa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry