Projekty

Na szlaku ekonomii społecznej - z wizytą w „Wiosce Sztuki”

  • Opublikowane: 2019-06-03 09:20:02
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
W dniu 30 maja odbyły się kolejne „Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej” w ramach projektu „Aktywna przyszłość”.
Miejscem docelowym wizyty tym razem była wieś Jerutki (gmina Świętajno, powiat Szczytno), która z inicjatywy mieszkańców i działającej na jej terenie Fundacji „Kreolia-Kraina Kreatywności” w 2013 roku przeobraziła się w wieś tematyczną pn. „Juretki- Wieś sztuki”.
W trakcie wizyty studyjnej uczestników oprowadzała Prezes fundacji „Kreolia” - Joanna Gawryszewska, która przybliżyła im profil działalności wsi, fundacji oraz spółdzielni socjalnej „Bulwar”.
Uczestnicy poznali również  wizję dalszego rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz wzięli udziału w warsztatach zdobienia tkanin. Warsztaty były okazją do tego aby przyjrzeć się z bliska szerokiemu spektrum działań jakie mają miejsce na terenie w wsi Juretki m.in. punktowi przedszkolnemu prowadzonemu przez fundację „Kreolia” oraz spółdzielni socjalnej „Bulwar” o profilu gastronomicznym.
Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii społecznej oraz przybliżenie im specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wsi tematycznych.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

63Galeria zdjęć: Na szlaku ekonomii społecznej - z wizytą w „Wiosce Sztuki”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook