Logo: GOPS Lubawa

Klub "Senior+"

Klub Senior+ w Złotowie

 • Opublikowane: 2018-02-12 14:32:24
 • Autor: Ewa Pielenc, pomoc administracyjna
 • drukuj
W lutym 2018r. rozpoczął działalność Klub „Senior+” w Złotowie.
Klub przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, otwarty będzie 3 razy w tygodniu, 4 godziny dziennie zgodnie z potrzebami uczestników.
Placówka mieści się w budynku świetlicy wiejskiej, który przystosowany został na potrzeby klubu. W budynku znajdują się: pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie kuchenne, trzy łazienki, szatnia, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz pomieszczenie klubowe.
Klub przeznaczony jest dla 20 mieszkańców gminy Lubawa i zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym m.in.:
 • warsztaty rozwijające zainteresowania, w tym warsztaty artystyczne, kulinarne itp.,
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne,
 • warsztaty aktywności lokalnej,
 • spotkania/warsztaty promujące i rozwijające wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych,
 • spotkania tematyczne (np. z zakresu bezpieczeństwa seniorów),
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym: poradnictwo psychologiczne i prawne,
 • imprezy dla seniorów o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym z udziałem społeczności lokalnej,
 • wyjazdy o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym oraz wizyty studyjne.
Utworzenie Klubu „Senior+” poszerza katalog usług świadczonych na terenie gminy na rzecz osób starszych. W Klubie realizowane będą nowe formy działań, które przyczynią się do aktywizacji środowiska seniorów, zwiększenia ich integracji ze społecznością lokalną oraz poprawy jakości życia.
Klub „Senior+” powstał w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.
                  
  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Klub Senior+ w Złotowie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

29.08.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
do góry