Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Kolejna edycja projektu „Rodzina na PLUS”

  • Opublikowane: 2019-03-22 10:59:26
  • Autor: Lidia Tuszyńska, Inspektor
  • drukuj
W miesiącu marcu 2019r. rozpoczęła się III edycja projektu „Rodzina na PLUS”. W dziesięciomiesięcznej edycji projektu bierze udział osiem rodzin.
Każda z rodzin została objęta wsparciem asystenta rodziny. W całym okresie trwania projektu uczestnicy skorzystają z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego. W okresie marzec – czerwiec wezmą udział w „Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych”, które mają na celu m.in. rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacja trudnych i konfliktowych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz budowanie wiary we własne możliwości. Następnie, w trakcie trwania edycji zaplanowano warsztaty zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym, warsztaty Szkoła dla rodziców, warsztaty aktywności lokalnej oraz inicjatywę lokalną.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Kolejna edycja projektu „Rodzina na PLUS”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook