Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Realizacja V edycji projektu „Rodzina na PLUS”

  • Opublikowane: 2021-07-20 08:14:49
  • Autor: Sabina Pełkowska, specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
W miesiącu lipcu uczestnicy V edycji projektu zakończyli ostatni cykl warsztatów.
Pomimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w kraju, 8 rodzin z terenu Gminy Lubawa od listopada 2020r. skorzystało z różnorodnych formach wsparcia w ramach projektu „Rodzina na PLUS”. Uczestnicy brali udział w Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych, Warsztatach zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym, Warsztatach Szkoły dla rodziców oraz Warsztatach aktywności lokalnej.
Spotkania miały na celu m.in. rozwój i doskonalenie umiejętności w zakresie planowania wydatków, oszczędzania, budowania pozytywnych relacji, radzenia sobie ze stresem, stosowania odpowiednich metod wychowawczych a także zwiększenie udziału w życiu społecznym. Ponadto dzięki uczestnictwu w projekcie rodziny objęte były wsparciem w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego,  prawnego a także asystenta rodziny.
Projekt zakończy się w miesiącu sierpniu realizacją inicjatywy lokalnej wypracowanej w trakcie Warsztatów aktywności lokalnej. Działanie to ma na celu aktywizację oraz integrację uczestników V edycji projektu „Rodzina na PLUS”.
W miesiącu wrześniu rozpocznie się już ostatnia VI edycja projektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Realizacja V edycji projektu „Rodzina na PLUS”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook