Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

IV edycja projektu „Rodzina na PLUS” dobiegła końca

  • Opublikowane: 2020-12-11 12:36:01
  • Autor: Sabina Pełkowska, specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
W październiku 2020 roku uczestnicy IV edycji zakończyli swój udział w projekcie. Działaniami objęto 8 rodzin z terenu Gminy Lubawa. 
Beneficjenci w trakcie swojego 10-cio miesięcznego udziału zostali objęci wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego oraz prawnego, a także korzystali z pomocy asystenta rodziny. Ponadto uczestniczyli w blokach warsztatowych o różnorodnej tematyce, które miały za zadanie zwiększyć zakres wiedzy uczestników, a także wzmocnić posiadane już umiejętności.
W miesiącu październiku odbyły się ostatnie działania w ramach IV edycji projektu. Uczestnicy wzięli udział w realizacji Inicjatywy lokalnej, wypracowanej podczas warsztatów aktywności lokalnej, w ramach której zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Rumienica. Na potrzeby działania zakupiono donice, roślinność oraz inne niezbędne artykuły. Realizacja inicjatywy miała na celu nie tylko zagospodarowanie przestrzeli, lecz również aktywizację oraz integrację uczestników i społeczności lokalnej.
W listopadzie 2020r. rozpoczęła się realizacja V edycji projektu, w ramach której kolejne 8 rodzin skorzysta ze wsparcia asystenta rodziny, poradnictwa indywidualnego – prawnego i psychologicznego oraz warsztatów - rozwoju umiejętności społecznych, zarządzania czasem i budżetem domowym, „Szkoły dla rodziców” i aktywności lokalnej. Uczestnicy zrealizują również inicjatywę lokalną.
Wszelkie działania w ramach projektu realizowane są w zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: IV edycja projektu „Rodzina na PLUS” dobiegła końca

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook