Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu „Aktywna przyszłość”

  • Opublikowane: 2018-07-03 08:34:01
  • Autor: Martyna Kalicka, pomoc administracyjna
  • drukuj
W czwartek 21 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizację I edycji projektu „Aktywna przyszłość” który realizowany był w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie.
Spotkanie rozpoczął Pan Adam Roznerski, kierownik Ośrodka, który przywitał uczestników oraz pogratulował im zakończenia udziału w projekcie. Życzył im również dalszych sukcesów w podnoszeniu swoich kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz poprawy sytuacji zawodowej.
Następnie głos zabrała koordynatorka projektu Pani Brygida Jęczewska, która przedstawiła założenia, cele oraz zrealizowane działania i rezultaty wypracowane podczas I edycji projektu.
Ostatnim punktem spotkania było wręczenie uczestnikom certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdzających ich udział w projekcie.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Spotkanie podsumowujące I edycję projektu „Aktywna przyszłość”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry