Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Aktualności z projektu "Aktywna przyszłość"

  • Opublikowane: 2017-07-31 12:33:56
  • Autor: Brygida Jęczewska, koordynator projektu
  • drukuj
W ramach projektu w miesiącu lipcu kontynuowano realizację „Warsztatów rozwoju umiejętności społecznych” oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne. Kolejne spotkania warsztatowe były dla uczestników projektu okazją do doskonalenia umiejętności interpersonalnych, w tym między innymi do pracy nad myśleniem pozytywnym, odkrywaniem hierarchii swoich wartości oraz formułowaniem komunikatu „ja”.
Indywidualne spotkania z psychologiem, umożliwiły uczestnikom dalsze zidentyfikowanie swoich potrzeb i problemów, nad którymi pracować będą w kolejnych miesiącach trwania projektu.
 
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Aktualności z projektu "Aktywna przyszłość"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry