Logo: GOPS Lubawa

Rada Seniorów Gminy Lubawa

I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubawa

 • Opublikowane: 2017-05-31 13:56:03
 • Autor: Monika Empel, inspektor
 • drukuj
W dniu 30 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubawa.
 
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków Rady Seniorów a także Wójt Gminy Lubawa Pan Tomasz Ewertowski i Przewodniczący Rady Gminy Lubawa Pan Jan Laskowski.
 
Posiedzenie otworzył Wójt Gminy Lubawa, który przywitał zebranych i wraz z Przewodniczącym Rady Gminy uroczyście wręczył akty powołania członkom Rady Seniorów.Kolejnym punktem posiedzenia było ukonstytuowanie się Rady. W wyniku wyborów Przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Lubawa został Pan Benedykt Czarnecki, natomiast Zastępcą Przewodniczącego została Pani Teresa Licznerska.
 
W trakcie spotkania przedstawiono założenia polityki społecznej gminy Lubawa,  omówiono plan działalności Rady oraz dyskutowano na temat inicjatyw skierowanych do seniorów z terenu gminy.
W skład Rady Seniorów Gminy Lubawa wchodzą:
 1. Zenon Czuwara – przedstawiciel Klubu Seniora w Byszwałdzie;
 2. Barbara Kaczmarek – przedstawicielka Klubu Seniora w Gutowie;
 3. Danuta Kitłowska – przedstawicielka Klubu Seniora w Łążynie;
 4. Wiesław Zawadzki – przedstawiciel Klubu Seniora w Rakowicach;
 5. Teresa Licznerska – przedstawicielka Klubu Seniora w Złotowie;
 6. Kazimiera Banacka – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Łążku;
 7. Danuta Siemiątkowska – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Rumienicy;
 8. Grażyna Gruźlewska – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie;
 9. Benedykt Czarnecki –  przewodniczący Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie;
 10. Karolina Czyżewska –prezes Stowarzyszenia Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych;
 11. Monika Empel – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa;
 12. Adam Roznerski – przedstawiciel Gminy Lubawa.
Rada Seniorów Gminy Lubawa ma charakter opiniotwórczy, doradczy i inicjatywny w  kwestiach dotyczących osób starszych oraz stanowi płaszczyznę wymiany informacji z samorządem lokalnym. Działalność Rady ma służyć integracji środowiska osób starszych oraz wzmocnieniu ich aktywności społecznej i obywatelskiej w środowisku lokalnym.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubawa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry