Logo: GOPS Lubawa

Rodzina na PLUS

Warsztaty aktywności lokalnej - ostatni cykl zajęć III edycji Projektu „Rodzina na Plus”

  • Opublikowane: 2019-12-02 14:30:37
  • Autor: Sabina Pełkowska, asystent w projekcie
  • drukuj
W miesiącu listopadzie odbyły się ostatnie z cyklu zajęć „Warsztaty aktywności lokalnej”.
W ramach warsztatów uczestnicy nabywali umiejętności społeczne, zaznajomili się z zasadami pozytywnej komunikacji i budowania relacji międzyludzkich a także zdobyli wiedzę na temat planowania działań społecznych. Ponadto wszyscy uczestnicy realizowanego projektu korzystali z poradnictwa psychologicznego oraz prawnego, a także objęci byli wsparciem asystenta rodziny.
W miesiącu grudniu odbędą się ostatnie działania w ramach III edycji projektu „Rodzina na Plus”. Uczestnicy zrealizują inicjatywę społeczną wypracowaną podczas warsztatów aktywności lokalnej.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Warsztaty aktywności lokalnej - ostatni cykl zajęć III edycji Projektu „Rodzina na Plus”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook