Logo: GOPS Lubawa

Aktywna Przyszłość

Kolejne edycje projektu „Aktywna przyszłość” - aktualności

  • Opublikowane: 2018-09-28 11:06:33
  • Autor: Patrycja Klimek, pracownik socjalny
  • drukuj
Uczestnicy  II edycji  projektu „Aktywna przyszłość”  w  okresie od lipca do września wzięli udział w „Warsztatach zarządzania czasem” i „Warsztatach podstawy obsługi komputera”, a także skorzystali z indywidualnych konsultacji z trenerem pracy i psychologiem.
Równolegle od sierpnia ruszyła III edycja projektu, do której skierowanych zostało 12 osób. Uczestnicy, zgodnie z harmonogramem, od sierpnia rozpoczęli udział w cyklu „Warsztatów rozwoju umiejętności społecznych”, których celem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,  a także budowanie wiary  we własne możliwości.
Osoby biorące udział w projekcie objęte są kompleksowym wsparciem, a działania ukierunkowane są  na reintegrację społeczno-zawodową.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Kolejne edycje projektu "Aktywna przyszłość" - aktualności

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

17.07.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
31.07.2020r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja:...
11.08.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
27.08.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
do góry
Wtyczka Facebook