Logo: GOPS Lubawa

Aktywna Przyszłość

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych

  • Opublikowane: 2017-07-07 12:02:47
  • Autor: Monika Empel, asystent w projekcie
  • drukuj
W miesiącu czerwcu w Klubie Integracji Społecznej Gminy Lubawa rozpoczęła się realizacja „Warsztatów rozwoju umiejętności społecznych” dla uczestników I edycji projektu "Aktywna przyszłość" realizowanego w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warsztaty mają na celu miedzy innymi rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacja trudnych i konfliktowych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz budowanie wiary we własne możliwości. Pierwsze spotkania były okazją do  integracji uczestników, wypracowania norm i zasad obowiązujących w grupie oraz rozwoju umiejętności współdziałania w grupie.

Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry