Logo: GOPS Lubawa

III Forum Aktywnych Kobiet w Gminie Lubawa

  • Opublikowane: 2019-03-01 11:39:36
  • Autor: Iwona Ochocka, sekretarka
  • drukuj
W dniach 27-28 lutego 2019r. odbyło się III Forum Aktywnych Kobiet zorganizowane przez Gminę Wiejską Lubawa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich.
Idea Forum
Forum to wydarzenie społeczne o charakterze integracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet na obszarach wiejskich w różnych sferach działalności, w tym społecznej, w którym udział wzięło około 200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, w tym: sołtyski, radne i liderki społeczne. Jest to wydarzenie integrujące i aktywizujące środowisko aktywnych kobiet, mieszkanek wsi, przedsięwzięcie zorganizowane w ramach pracy socjalnej – realizowanej metodą pracy środowiskowej, polegającej na organizowaniu społeczności lokalnej. Wydarzenie było okazją do promowania postaw kobiet aktywnych, otwartych i zaangażowanych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego.
Program Forum
W pierwszy dzień Forum odbyły się warsztaty pieczenia chleba i wyrobu domowego smalcu zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie oraz warsztatach wypieku domowych wyrobów cukierniczych, które odbyły się w Klubach Seniora w Byszwałdzie, Łążynie, Rakowicach, Klubie Seniora i Klubie Aktywnych w Gutowie, Klubach „Senior+” w Złotowie i w Mortęgach oraz w Kołach Gospodyń Wiejskich w Kazanicach, Łążku, Rożentalu, Rumienicy i Sampławie. Drugiego dnia Forum odbywało się w restauracji Copernicus w Targowisku Dolnym. W Forum wzięli udział: Pan Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, Pani Anna Jędrychowska – skarbnik Gminy Lubawa, Pani Anna Guzowska – radna Rady Gminy Lubawa, Pani Hanna Ewertowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie, Pani Justyna Kwiatkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej wZłotowie oraz ks. dr Marcin Staniszewski – dziekan dekanatu lubawskiego.
Forum zainaugurował „Taniec Eleny” w wykonaniu Klubu „Senior+” w Złotowie. Następnie ks. dr Marcin Staniszewski wygłosił prelekcję dotyczącą problematyki kobiet. Kolejną atrakcją dla gości był występ „Niemagicznego Dawida” – 12 – letniego iluzjonisty z Tuszewa – Dawida Pruchniewskiego.Uczestnicy spotkania mogli podziwiać także występ kabaretu „Zgrana Paka” oraz zespołu „Rakowianki”, obejrzeć prezentacje multimedialne dotyczące działalności społecznej Pań w naszej gminie.Podczas konferencji zaprezentowano również film podsumowujący działania w gminie Lubawa w 2018r. i wręczono wszystkim klubom i kołom gospodyń wiejskich prezenty w postaci naczynia do podgrzewania potraw. Po części oficjalnej uczestnicy Forum skosztowali domowych wypieków i wyrobów, wykonanych podczas warsztatów w kołach gospodyń wiejskich i klubach seniora oraz wzięli udział w animacjach o charakterze integracyjno – muzycznym. Dodatkowymi atrakcjami Forum były szczudlarze oraz wystawa fotografii „Aktywna Baba w Gminie Lubawa”. 
Forum było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów na temat aktywności i integracji społecznej mieszkańców oraz kształtowania warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego. Forum stanowi dobry przykład partnerskiej współpracy samorządu gminnego ze środowiskami kobiecymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

62Galeria zdjęć: III Forum Aktywnych Kobiet

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

23.08.2019 r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
29.08.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
do góry