Logo: GOPS Lubawa

Aktywizacja zawodowa uczestników „Aktywnej przyszłości”

  • Opublikowane: 2018-11-28 08:08:29
  • Autor: Patrycja Klimek, pracownik socjalny
  • drukuj
Uczestnicy II edycji projektu po 10-miesięcznym bloku warsztatów grupowych i poradnictwa psychologicznego rozpoczynają podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach kursów zawodowych.
Kursy zawodowe zostały wybrane dla uczestników w trakcie spotkań z trenerem pracy i doradcą zawodowym,  zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami,  możliwościami i predyspozycjami. Wybrane kursy to m.in.: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc kucharza, sprzedawca magazynier z obsługą wózków jezdniowych, operator koparko-ładowarki, operator wózka jezdniowego, pracownik pielęgnacji terenów zielonych.
Natomiast uczestnicy III edycji objęci są specjalistycznym wsparciem psychologa oraz biorą udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, dzięki którym podnoszą swoje kompetencje zawodowe. Wzrost kompetencji zawodowych i aktywizacja zawodowa są  kluczem do zatrudnienia.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Aktywizacja zawodowa uczestników „Aktywnej przyszłości”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

23.08.2019 r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
29.08.2019r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja...
do góry