Logo: GOPS Lubawa

Komunikat dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Opublikowane: 2017-07-28 11:42:24
 • Autor: Lidia Tuszyńska, inspektor
 • drukuj
Informuje się, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uległy zmianie wzory wniosków oraz terminy składania wniosków.
NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. można składać od dnia  1 sierpnia 2017 r.
 
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w terminie:
 • od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2017r.;
 • od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.12.2017r.;
 • od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2018r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   w terminie:
 • od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.10.2017r.;
 • od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.09.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2017r.;
 • od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 31.12.2017r.;
 • od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.01.2018r.;
 • od dnia 01.12.2017 r. do dnia 33.12.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 28.02.2018r.
Nowe wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej:
 
Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w godzinach w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.
Ponadto wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych - pok. nr 16  oraz pod nr tel. 89 645 54 31 lub 89 645 54 50.
 
 
                                                                                                                                      Kierownik               
                                                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                      Gminy Lubawa           
 
                                                                                                                                  /-/ Adam Roznerski      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

16.10.2018 r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
30.10.2018 r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
do góry