Logo: GOPS Lubawa

Działania w projekcie „Aktywna przyszłość”

  • Opublikowane: 2020-03-27 12:58:24
  • Autor: Patrycja Klimek, asystent w projekcie
  • drukuj
W lutym 2020 roku uczestnicy IV edycji zakończyli swój udział w projekcie „Aktywna przyszłość”. Głównym celem projektu była aktywizacja i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych uczestników.
Beneficjenci przez 12 miesięcy uczestniczyli w warsztatach grupowych, podczas których wypracowali zasady obowiązujące w grupie, rozwijali swoje kompetencje interpersonalne, doskonalili umiejętności pełnienia ról społecznych, analizowali rynek pracy, przygotowywali się do podjęcia lub złożenia ofert pracy, poznali zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych i metod poszukiwania pracy, kształtowali umiejętności podstawy obsługi komputera, doskonalili umiejętności konstruktywnego zarządzania czasem.
Uczestnicy w ramach projektu skorzystali także z indywidualnego wsparcia trenera pracy i psychologa, a także zwiększyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej podczas warsztatów wyjazdowych.W styczniu i lutym 2020 roku realizowane były kursy zawodowe, które zakończyły się uzyskaniem przez beneficjentów certyfikatów i uprawnień w zakresie: pracownika sektora usług utrzymania czystości, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z modułem magazynowym, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych z podstawowym językiem niemieckim, kucharza oraz kursu komputerowego ECDL. 
Realizowana jest także V edycja projektu. Beneficjenci w miesiącu styczniu i lutym bieżącego roku brali udział w warsztatach grupowych „Aktywizacji zawodowej”. W ramach warsztatów analizowali aktualny rynek pracy, rozpoznawali trudności w znalezieniu pracy, a także poznali metody poszukiwania pracy. Obecnie uczestnicy korzystają z indywidulnych spotkań z trenerem pracy, podczas których rozpoznawają swoje potrzeby i możliwości zawodowe, a także dokonują wyboru kursu zawodowego. W kolejnych miesiącach realizowane będą warsztaty podstawy obsługi komputera.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Działania w projekcie "Aktywna przyszłość"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

27.08.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
31.08.2020r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
do góry
Wtyczka Facebook