Logo: GOPS Lubawa

W świetlicy jak w domu!

  • Opublikowane: 2022-05-05 09:05:34
  • Autor: Aleksandra Pielenc, wychowawca
  • drukuj
Świetlica w Prątnicy jest miejscem, gdzie nauka łączy się z zabawą, dlatego oprócz zadań wynikających z planu pracy, dzieci mają również możliwość samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego.
Wychowankowie często korzystali z gier edukacyjno-towarzyskich zgromadzonych w świetlicy. Brali udział w zajęciach kulinarnych, w trakcie których przygotowywali smaczne potrawy. W ramach zajęć na świeżym powietrzu mieli okazję  zadbać o swoją tężyznę fizyczną. Starsza część grupy zaangażowała się w pomoc przy uprzątnięciu terenów zielonych znajdujących się przy budynku świetlicy wiejskiej.
Podczas zajęć w placówce bardzo wiele czasu zostało poświęcone na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnianie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się na świetlicy. W ramach tych działań powstała gazetka, która zawierała 15 reguł i zasad, które wychowankowie zobligowali się przestrzegać podczas pobytu w świetlicy i nie tylko.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28Galeria zdjęć: W świetlicy jak w domu!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook