Logo: GOPS Lubawa

V Forum Aktywnych Kobiet

  • Opublikowane: 2022-04-29 15:34:00
  • Autor: Karolina Czyżewska, konsultant
  • drukuj
W dniach 27-28 kwietnia 2022r. po dłuższej przerwie związanej z pandemią odbyło się V Forum Aktywnych Kobiet zorganizowane przez Gminę Wiejską Lubawa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich.
Idea Forum
Forum to wydarzenie społeczne o charakterze integracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet na obszarach wiejskich w różnych sferach działalności, w tym społecznej, w którym udział wzięło ponad 200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, w tym: sołtyski, radne, druhny OSP i liderki społeczne.
Jest to wydarzenie integrujące i aktywizujące środowisko aktywnych kobiet, mieszkanek wsi, przedsięwzięcie zorganizowane w ramach pracy socjalnej – realizowanej metodą pracy środowiskowej, polegającej na organizowaniu społeczności lokalnej. Wydarzenie było okazją do promowania postaw kobiet aktywnych, otwartych i zaangażowanych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego.
 
Program Forum
W pierwszy dzień Forum odbyły się warsztaty pieczenia chleba i wyrobu domowego smalcu zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie oraz warsztatach wypieku domowych wyrobów cukierniczych, które odbyły się w Klubach Seniora w Byszwałdzie, Łążynie, Rakowicach, Gutowie, Klubach „Senior+” w Złotowie i w Mortęgach oraz w Kołach Gospodyń Wiejskich w Kazanicach, Łążku, Rożentalu, Rumienicy, Sampławie, Gutowie, Prątnicy, Tuszewie i Wałdykach. Również Panie z Ukrainy zamieszkujące obecnie na terenie Gminy Lubawa uczestniczyły w warsztatach, w trakcie których przygotowały stoisko z „Ukraińskimi Smakami”.
 
Drugi dzień Forum odbył się w restauracji Copernicus w Targowisku Dolnym. W Forum wzięli udział: Wójt Gminy Lubawa – Pan Tomasz Ewertowski wraz małżonką, Sekretarz Gminy Lubawa – Pan Adam Roznerski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa – Pani Agnieszka Miesikowska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Maria Bulińska, Skarbnik Gminy Lubawa – Pani Anna Jędrychowska, Pracownik Urzędu Gminy Lubawa – Aleksandra Ennassiri, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska – Pani Hanna Bem, Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska – Pani Beata Kowalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie – Pani Hanna Ewertowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w  Złotowie – Pani Justyna Kwiatkowska, ks. dr Marcin Staniszewski – dziekan dekanatu lubawskiego, sołtyski, druhny Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawicielki Klubów Seniora w Byszwałdzie, Gutowie, Łążynie, Rakowicach, Klubów Senior+ w Mortęgach i Złotowie oraz Kół Gospodyń Wiejskich w Gutowie, Kazanicach, Łążku, Prątnicy, Rożentalu, Rumienicy, Sampławie, Szczepankowie, Tuszewie oraz Wałdykach. W tym roku na Forum gościliśmy także Panie z Ukrainy, które ze względu na sytuację geopolityczną zamieszkują obecnie na terenie Gminy Lubawa.
 
Forum zainaugurował występ Mirosława Suligi w koncercie piosenki Seweryna Krajewskiego. Następnie uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film podsumowujący działania w Gminie Lubawa w roku 2021 oraz prezentację multimedialną dotyczącą działalności społecznej Pań w naszej gminie. Następnie głoś Zabrał Wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski. W kolejnym punkcje programu prelekcję pt. „Jeśli samemu nie jest się szczęśliwym, to nie można dać szczęścia innym” wygłosił ks. dr Marcin Staniszewski. W dalszej części przybyli goście mogli wysłuchać drugiej części koncertu Mirosława Suligi.
Z okazji 30-lecia jubileuszu Gminy Lubawa każde z Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora otrzymało Statuetkę za zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej. Część oficjalną zakończył występ zespołu „Rakowianki”.
 
Odbył się także „Quiz wiedzy o Gminie Lubawa”, podczas którego Panie musiały wykazać się wiedzą nt. Gminy Lubawa. Za udział w quizie wszystkie kluby i koła gospodyń wiejskich otrzymały prezenty. Po części oficjalnej uczestnicy Forum skosztowali domowych wypieków i wyrobów, wykonanych podczas warsztatów w kołach gospodyń wiejskich i klubach seniora oraz wzięli udział w animacjach o charakterze integracyjno – muzycznym. Dodatkowymi atrakcjami Forum były fotobudka oraz wystawa fotografii „Forum Aktywnych Kobiet w obiektywie”.
 
Forum było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów na temat aktywności i integracji społecznej mieszkańców oraz kształtowania warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego. Forum stanowi dobry przykład partnerskiej współpracy samorządu gminnego ze środowiskami kobiecymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: V Forum Aktywnych Kobiet

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook