Logo: GOPS Lubawa

Punkt Pomocy Rodzinie - kwiecień

 • Opublikowane: 2019-03-22 11:11:35
 • drukuj

Kolejna edycja projektu „Rodzina na PLUS”

 • Opublikowane: 2019-03-22 10:59:26
 • Autor: Lidia Tuszyńska, Inspektor
 • drukuj
W miesiącu marcu 2019r. rozpoczęła się III edycja projektu systemowego „Rodzina na PLUS”. W dziesięciomiesięcznej edycji projektu bierze udział osiem rodzin.
Każda z rodzin została objęta wsparciem asystenta rodziny. W całym okresie trwania projektu uczestnicy skorzystają z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego.  W okresie marzec – czerwiec wezmą udział w „Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych”, które mają na celu m.in. rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacja trudnych i konfliktowych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz budowanie wiary we własne możliwości. Następnie, w trakcie trwania edycji zaplanowano warsztaty zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym, warsztaty Szkoła dla rodziców, warsztaty aktywności lokalnej oraz inicjatywę lokalną.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Kolejna edycja projektu „Rodzina na PLUS”

Kolejna edycja projektu „Aktywna przyszłość”

 • Opublikowane: 2019-03-22 10:39:57
 • drukuj
W marcu 2019r. rozpoczęła się IV edycja projektu „Aktywna przyszłość”. Uczestnicy w ramach dwunastomiesięcznego udziału w projekcie wezmą udział w warsztatach grupowych oraz indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz trenerem pracy.
czytaj dalej

Malarskie inspiracje

 • Opublikowane: 2019-03-22 10:04:56
 • drukuj
Dzieci z Świetlicy Środowiskowej w Złotowie bardzo lubią brać udział w zajęciach artystycznych, kiedy samodzielnie mogą wykonać różnego rodzaju ozdoby i dekoracje.
czytaj dalej

Aktywny wyjazd integracyjny

 • Opublikowane: 2019-03-19 07:45:02
 • drukuj
Na zakończenie przerwy zimowej dzieci z Świetlic Środowiskowych w Rakowicach i Sampławie spędziły aktywnie wspólny dzień, udając się na lodowisko w Lubawie.
czytaj dalej

Dzień Kobiet w Klubie „Senior+” w Złotowie

 • Opublikowane: 2019-03-12 14:23:32
 • drukuj
2 marca bieżącego roku w złotowskim klubie „Senior+” obchodzono Dzień Kobiet zorganizowany przez Klub „Senior+” oraz Radę sołecką. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą.
czytaj dalej

Kalendarz imprez i wydarzeń społecznych w 2019 roku

 • Opublikowane: 2019-03-12 08:35:36
 • drukuj
Jak co roku w gminie Lubawa organizowanych jest wiele imprez integracyjnych i wydarzeń społecznych. Wszystkie działania podejmowane w sferze społecznej realizowane są dzięki aktywności i współpracy wielu osób i podmiotów, w tym: ośrodka pomocy społecznej, rad sołeckich, szkół, ochotniczych straży pożarnych, ludowych zespołów sportowych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, parafii rzymskokatolickich, organizacji pozarządowych i liderów społecznych.  Kooperacja tych podmiotów przekłada się na skuteczność oraz efektywność realizowanych inicjatyw i przedsięwzięć. Wspólne działania samorządu gminnego z partnerami społecznymi tworzą dobry klimat dla pobudzania aktywności i integracji społecznej mieszkańców oraz kształtowania warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego.
czytaj dalej

Dzień Kobiet i inne atrakcje w Rożentalu

 • Opublikowane: 2019-03-12 08:20:23
 • drukuj
W ostatnich dniach największym wydarzeniem w naszej świetlicy był Dzień Kobiet.
czytaj dalej

Luty pełen poszukiwań i zagadek

 • Opublikowane: 2019-03-08 14:18:20
 • drukuj
Ferie zimowe minęły, jednak w świetlicy w Rakowicach nadal panują świetne humory. 
czytaj dalej

Święto kobiet w Prątnicy

 • Opublikowane: 2019-03-08 13:52:30
 • drukuj
Dnia 2 marca 2019r. w świetlicy wiejskiej w Prątnicy po raz pierwszy na nowo wyremontowanej, pięknej sali odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami tej uroczystości była Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP oraz Świetlica Środowiskowa w Prątnicy.
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 36


Kalendarium wydarzeń

do góry