Logo: GOPS Lubawa

Forum Aktywnych Kobiet w Gminie Lubawa

  • Opublikowane: 2017-03-29 14:45:43
  • drukuj
W dniach 16 - 17 lutego 2017r. odbyło się Forum Aktywnych Kobiet zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich. Było to wydarzenie społeczne o charakterze integracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet na obszarach wiejskich, w którym udział wzięło około  200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, w tym: ochotniczych straży pożarnych oraz sołtyski, radne i liderki społeczne.
czytaj dalej

Fundusze z Unii Europejskiej dla gminy Lubawa

  • Opublikowane: 2017-03-14 15:36:10
  • drukuj
W dniu 23.02.017r. gmina Lubawa reprezentowana przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Adama Roznerskiego oraz skarbnika gminy Annę Jędrychowską podpisała umowę z samorządem województwa warmińsko - mazurskiego reprezentowanym przez marszałka Gustaw Marka Brzezina oraz wicemarszałka Wiolettę Śląską-Zyśk  na realizację projektu dofinasowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem projektu „Aktywna przeszłość” jest aktywizacja i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych u mieszkańców gminy Lubawa zagrożonych ubóstwa lub wykluczeniem społecznym.
czytaj dalej

Czas w Złotowie

  • Opublikowane: 2017-03-14 14:59:57
  • drukuj
Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Złotowie podczas zajęć miały okazję zapoznać się z różnymi przyrządami do mierzenia czasu. Na podstawie prezentacji poznały rodzaje zegarów i kalendarzy oraz zasady ich działania. Podziwiały także na fotografiach najsłynniejsze zegary świata. Utrwaliły również wiedzę na temat charakterystycznych elementów danej pory roku czy miesiąca oraz powtórzyły podstawowe jednostki czasu. Wspólnymi siłami wymieniały znane powiedzenia dotyczące czasu jak choćby „Czas to pieniądz” czy „Szczęśliwi czasu nie liczą”. Na zajęciach technicznych miały możliwość stworzenia własnego kalendarza na rok 2017 jako podkładki na biurko.
czytaj dalej

Dzień Kobiet w Prątnicy

  • Opublikowane: 2017-03-13 13:24:46
  • drukuj
Dnia 8 marca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Prątnicy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami tej uroczystości były Rada Sołecka, OSP Prątnicy oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy.
czytaj dalej


Kalendarium wydarzeń

do góry